Hondenschool Rijnmond

Dierenbescherming

De lessen

Inhoud van de Cursus Gehoorzame Huishond

Binnen Dierenbescherming Rijnmond zijn er vier hondenscholen. De cursus Gehoorzame Huishond is opgebouwd uit de volgende lesgroepen:

Welpen:
Deze les is voor puppen vanaf  8 weken. Omdat zij nog niet volledig ingeënt zijn, wordt deze groep veilig apart gehouden van de andere honden op de hondenschool. Er wordt een begin gemaakt met socialisatie en veel uitleg gegeven over allerlei opvoedingszaken.

Puppen:
Na de welpengroep stromen de hondjes vanaf 12 weken automatisch door naar de puppengroep. Hier wordt verder gewerkt aan het socialiseren door middel van de huiswerkkaart en leren de baasjes en de honden op een speelse manier de eerste beginselen van het opvoeden. Na inleveren van de huiswerkkaart ontvangen ze het puppydiploma van de ”Gehoorzame Huishond”.

Pubers (tot 1 jaar) of beginners:
Als de honden 6/7 maanden oud zijn, stromen ze van de puppen- naar de pubergroep. Hier wordt voor het eerst gewerkt met de leskaart en zullen de bazen en honden bepaalde oefeningen op een bepaald niveau moeten beheersen. Thema’s die belangrijk zijn voor deze levensfase komen in deze groep aan bod. De beginnersgroep werkt op hetzelfde niveau. Deze groep is bedoeld voor honden die pas op latere leeftijd op de hondenschool terecht komen en voor honden die na de pubergroep nog niet het gewenste niveau hebben.

Basis:
In deze groep wordt een basis voor de opvoeding gelegd en worden zo nodig de oefeningen verder uitgebouwd. Hierbij kan elke hond zich individueel ontwikkelen.

Thema:
Honden die in deze groep zitten, werken verder aan het beheersen van de oefeningen op een nog hoger niveau. Als ze deze groep hebben afgerond, ontvangen ze het diploma “Gehoorzame Huishond”.

LeskaartHuiswerk en leskaart

Wij houden, samen met jou, de huiswerk- en leskaarten bij om vorderingen tijdens de cursus inzichtelijk te maken.
Voor honden jonger dan zes maanden is er de huiswerkkaart waarin onderdelen van de socialisatie afgetekend kunnen worden.

Is je hond ouder dan zes maanden? Dan ontvang je een leskaart. Ook op deze leskaart staan alle oefeningen ingedeeld in thema’s. Als elk thema op de hele kaart is afgetekend, komt je hond in aanmerking voor het “Gehoorzame Huishond”- diploma.

Prijs van de cursus

De “Gehoorzame Huishond”- hondenscholen werken met vrijwilligers, waardoor het lesgeld laag gehouden kan worden. Je dient wel lid te zijn/ te worden  van de Dierenbescherming. Het lidmaatschap bedraagt € 28 per jaar.

De Cursus “Gehoorzame Huishond” kost € 30,- per lesblok.

Lestijden en aanmelding

Kijk voor de lesdagen en –tijden onder de locatie van je keuze.

Als je geïnteresseerd bent in één van onze cursusses, dan meld je je met het digitale aanmeldformulier aan voor een proefles. Hier word je dan geïnformeerd over de activiteiten en huisregels van onze school. Als je besluit om bij ons te komen trainen vul je het inschrijfformulier in waarna je zo snel mogeljik met de cursus kunt beginnen, in bijna alle gevallen is dat de eerstvolgende.

 Voor een compleet overzicht kan je het lesrooster raadplegen.