Hondenschool Rijnmond

Dierenbescherming

De hondenschool

Doelstelling

Dierenbescherming Rijnmond vindt het opvoeden van honden belangrijk. Een goed opgevoede hond veroorzaakt immers geen overlast in de samenleving en zorgt voor een positief imago van de hond. De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat eigenaren van asielhonden meteen na plaatsing goed begeleid worden met de (her)opvoeding van hun nieuwe hond. Hiermee wordt eventueel probleemgedrag direct in juiste banen geleid, waardoor onnodig terugbrengen van de hond naar het asiel wordt voorkomen. Ook puppyeigenaren doen er goed aan om, direct na aanschaf, te starten met een opvoedingscursus om het hondenleven goed te beginnen. Zo voorkomen we de ontwikkeling van probleemgedrag en kunnen we ons richten op het ontwikkelen van gewenst gedrag. De eigenaren leren zoveel mogelijk oefeningen en vaardigheden die zíj nodig hebben bij de opvoeding van hún hond. Zo zal een eigenaar met een hond die uitvalt naar andere honden, begeleid worden in het hanteerbaar maken van dit agressieprobleem. De “Gehoorzame Huishond” -hondenscholen hebben geen wachtlijsten en houden hun cursuskosten zo laag mogelijk. Op deze manier blijven de scholen laagdrempelig en betaalbaar voor een breed publiek.

Werkwijze

Uitgangspunt binnen de hondenscholen van de Dierenbescherming is een positieve trainingsmethode waarbij de honden aan een niet-corrigerende halsband en aan de riem leren te lopen.

“Gehoorzame Huishond”- scholen van de Dierenbescherming onderscheiden zich van andere scholen door:

Het motto: leren is leuk voor baas en hond!